Régebbi Prédikációk

 

2007

 

A prédikációk letöltéséhez az egér jobb gombjával kattintson az alábbi linkekre és a "Save target As" (3. menu bekezdés, a célpont elmentése) -re kattintson.

 

2007.1.1 Ézsaiás 43:1-21 Ha vízen kelsz át én veled vagyok Lukács János Lelkipásztor
2007.1.7 Zsoltár 40 Az Isten, aki megérkezik Lukács János Lelkipásztor
2007.1.7 Jelenések 1:9-18 Megrendítő találkozás Lukács János Lelkipásztor
2007.1.14 Kolossé 1:1-8 Egy növekvő gyülekezet Lukács János Lelkipásztor
2007.1.14 Jelenések 2:1-7 Levél az Efézusi Gyülekezetnek Lukács János Lelkipásztor
2007.1.21 Kolossé 3:1-4 A Krisztusban elrejtett élet Lukács János Lelkipásztor
2007.1.21 Jelenések 2:8-11 Levél a Szmirnai Gyülekezetnek Lukács János Lelkipásztor
2007.1.28 Máté 5:1-12 A keresztyén jellem Lukács János Lelkipásztor
2007.1.28 Jelenések 2:12-17 Levél a Pergamoni Gyülekezetnek Lukács János Lelkipásztor
2007.2.4 Mikeás 4:1-5 Járjunk az Úr nevében Lukács János Lelkipásztor
2007.2.4 Jelenések 2:18-29 Levél a Thiatirai Gyülekezetnek Lukács János Lelkipásztor
2007.2.11 Máté 6:19-21 Kincsek gyűjtése a mennyben Lukács János Lelkipásztor
2007.2.11 Jelenések 3:1-6 Levél a Szárdiszi Gyülekezetnek Lukács János Lelkipásztor
2007.2.18 Máté 7:12 A keresztyén aranyszabály Lukács János Lelkipásztor
2007.2.18 Jelenések 3:7-13 Üzenet a Filadelfiai Gyülekezethez Lukács János Lelkipásztor
2007.2.25 Róma 1:14-17 Egy elkötelezett bátor szolga Lukács János Lelkipásztor
2007.2.25 Jelenések 3:14-22 Levél a Laodiceai Gyülekezethez Lukács János Lelkipásztor
2007.3.4 Róma 2:17-24 Túltengő önbizalom Lukács János Lelkipásztor
2007.3.4 Filippi 1:1-11 Imádság a gyülekezetért Lukács János Lelkipásztor
2007.3.11 Róma 3:27-31 A lehetetlenné vált dicsekvés Lukács János Lelkipásztor
2007.3.11 Filippi 1:12-18 Az evangélium elősegítői Lukács János Lelkipásztor
2007.3.17 Filippi 3:13-14 Ami mögöttünk van Dr. Herjeczki Géza Lelkipásztor
2007.3.18 Efézus 2:19-22 Idegen, vagy családtag? Novák József Lelkipásztor
2007.3.18 3János 1:1-15 Nagy emberek a gyülekezetben Kulcsár Sándor Lelkipásztor (NY)
2007.3.25 Róma 6:19-23 Az igazság szolgálatára átadott élet Lukács János Lelkipásztor
2007.3.25 Filippi 1:27 Az evangéliumhoz méltó élet Lukács János Lelkipásztor
2007.4.1 Márk 11:1-11 Jézus bevonulása Jeruzsálembe Lukács János Lelkipásztor
2007.4.1 János 12:12-19 A király bevonulása Lukács János Lelkipásztor
2007.4.6 Márk 15:16-39 A kettészakadt kárpit Lukács János Lelkipásztor
2007.4.8 Márk 16:1-13 Jézus feltámadása, megjelenése Lukács János Lelkipásztor
2007.4.8 János 20:1-11 Az üres sír Kulcsár Attila Teológus
2007.4.9 1Korinthus 15:12-19 Hogyan az Jézus feltámadása értelmet a hívő életnek Lukács János Lelkipásztor
2007.4.15 Róma 8:12-17 A megszentelődés felelősége és gyakorlata Lukács János Lelkipásztor
2007.4.22 Róma 9:1-5 Szüntelen fájdalom Isten népéért Lukács János Lelkipásztor
2007.4.22 Filippi 2:19-30 Kipróbált munkatársak ajánlása Lukács János Lelkipásztor
2007.4.29 Róma 11:7-11 A kiválasztottak, és akik megkeményíttettek Lukács János Lelkipásztor
2007.4.29 Filippi 3:1-9 Amit érdemes vállalni Krisztusért Lukács János Lelkipásztor
2007.5.6 Róma 12:9-21 Az igaz szeretet Torma János nyugalmazott Lp.
2007.5.6 Filippi 3:12-16 A biztos célba érkezés Kulcsár Sándor Diakónus
2007.5.13 Róma 15:1-6 Kedvezés a felebarátnak Lukács János Lelkipásztor
2007.5.13 Filippi 4:10-23 Gondoskodásban megnyilvánuló közösségvállalás Lukács János Lelkipásztor
2007.5.20 Náhum 1:1-11 Jó az Úr! Lukács János Lelkipásztor
2007.5.20 Filippi 2:12-18 Az üdvösség véghezvitele Lukács János Lelkipásztor
2007.5.27 Jóel 3:1-5 A Szentlélek ígérete Lukács János Lelkipásztor
2007.6.3 5Mózes 3:23-29 A bűn mindenben akadály Lukács János Lelkipásztor
2007.6.3 Eszter 1:1-21 Tekintély és engedelmesség Lukács János Lelkipásztor
2007.6.10 5Mózes 7:1-6 A bálványok felismerése és elvetése Lukács János Lelkipásztor
2007.6.10 Eszter 3:1-15 Hámán haragja a zsidók ellen Lukács János Lelkipásztor
2007.6.17 5Mózes 11:1,8-21 Ragaszkodjunk az Úr szavához! Lukács János Lelkipásztor
2007.6.17 Eszter 4:1-17 Eszter életmentő küldetése Lukács János Lelkipásztor
2007.6.24 5Mózes 15:1-11 Szociális háló az Isten népe társadalmában Lukács János Lelkipásztor
2007.7.22 Efézus 1:1-10 Áldjuk a kegyelem Istenét Lukács János Lelkipásztor
2007.7.22 1Mózes 2:15-17,3:1-7 A bűnbeesés Lukács János Lelkipásztor
2007.7.29 Efézus 2:19-22 Lelki házzá épülünk Lukács János Lelkipásztor
2007.8.5 Efézus 5:15-20 A szentlélekkel betöltöttség folyamata Lukács János Lelkipásztor
2007.8.12 2János 1-7 Isten igazságában járás Lukács János Lelkipásztor
2007.8.19 1Mózes 4:8-18 A gyilkos testvér Lukács János Lelkipásztor
2007.8.19 1Mózes 4:16-24 A bosszút lihegő Lámek Lukács János Lelkipásztor
2007.9.2 2Sámuel 5:1-12,17 Jeruzsálem Dávid és Isten városává lesz Lukács János Lelkipásztor
2007.9.2 1Mózes 8:1-17 Az özönvíz vége Lukács János Lelkipásztor
2007.9.9 2Sámuel 12:1-14 Az inthető ember menthető Lukács János Lelkipásztor
2007.9.9 1Mózes 8:15-22 Nóé hálaáldozata Lukács János Lelkipásztor
2007.9.16 2Sámuel 15:1-18 A fülek meghódítása kezdeti siker Lukács János Lelkipásztor
2007.9.16 1Mózes 9:1-17 Isten kegyelmi szövetsége a világgal Lukács János Lelkipásztor
2007.9.23 2Sámuel 17:1-14 Sorsdöntő tanácsok, sorsdöntő szavak Lukács János Lelkipásztor
2007.9.23 1Kir.22:52 - 2Kir.1:8 Bálványozás miatti ítélet Lukács János Lelkipásztor
2007.10.14 Zsoltárok 103 Ének Isten irgalmáról Kulcsár Attila teológiai hallgató
2007.10.14 Zsidók 11:23-29   Kulcsár Attila teológiai hallgató
2007.10.21 Jakab 1:1-4 Az állhatatosság öröme Lukács János Lelkipásztor
2007.10.21 2Királyok 7:1-17 Ínség után bőség az Úrtól Lukács János Lelkipásztor
2007.10.28 Jakab 2:1-13 A személyválogatás bűne Lukács János Lelkipásztor
2007.11.4 Jakab 4:13-16 Az Úrban tervezett jövő Lukács János Lelkipásztor
2007.11.4 2Királyok 6:8-23 A mennyei sereg oltalmában Lukács János Lelkipásztor
2007.11.11 ApCsel. 6:1-7 István, a diakónus Lukács János Lelkipásztor
2007.11.11 Malakiás 1:6-14 Tisztátalan vagy tiszta áldozat Lukács János Lelkipásztor
2007.11.18 Zsoltárok 107:1-31 Adjanak hálát az Úrnak Lukács János Lelkipásztor
2007.11.18 Lukács 17:11-19 Egy a tízhez Lukács János Lelkipásztor
2007.11.25 Jeremiás 5:20-31 A romlás munkása az ember Lukács János Lelkipásztor
2007.11.25 Malakiás 3:6-12 Az ige tanítása a tizedről Lukács János Lelkipásztor
2007.12.2 Jeremiás 23:5-8 Jön a szabadító Lukács János Lelkipásztor
2007.12.2 Malakiás 3:13-24 Adventi vígasztalás Lukács János Lelkipásztor
2007.12.9 János 1:29-42 Íme, az Isten Báránya! Mike József Lelkipásztor
2007.12.9 Lukács 2:1-7,
János 1:9-13
Befogadni és befogadottnak lenni Mike József Lelkipásztor
2007.12.16 2Péter 3 Isten adventje Lukács János Lelkipásztor
2007.12.16 Zakariás 14:1-9 Az Úr napja Lukács János Lelkipásztor
2007.12.23 Titusz 2:11-15 Mire tanít a kegyelem? Lukács János Lelkipásztor
2007.12.23 Máté 25:1-13 A tíz szűz példázata Lukács János Lelkipásztor
2007.12.25 Máté 1:18-25 Igaz ember Lukács János Lelkipásztor
2007.12.25 Ézsaiás 9:5-6 Született és adatott Lukács János Lelkipásztor
2007.12.26 János 1:9-18 Kegyelem és igazság Krisztusban Lukács János Lelkipásztor
2007.12.30 János 4:31-38 Éltető hivatás Lukács János Lelkipásztor
2007.12.30 2Mózes 19:1-14 Isten szövetséges népe Kulcsár Sándor Diakónus
2007.12.31 Zsoltárok 46 Isten az örömünk az elmúló világban Torma János nyug. Lelkipásztor
Lukács János Lelkipásztor

 

Vissza a prédikációk oldalra

 

[ Honlap ]