Régebbi Prédikációk

 

2008

 

A prédikációk letöltéséhez az egér jobb gombjával kattintson az alábbi linkekre és a "Save target As" (3. menu bekezdés, a célpont elmentése) -re kattintson.

 

2008.01.01 1Királyok 8:57-61 Újévi kívánság Lukács János Lelkipásztor
2008.01.06 Józsué 1:1-9 Isten parancsai Józsuénak Lukács János Lelkipásztor
2008.01.06 2Mózes 20:1-3 Az Isten egy Lukács János Lelkipásztor
2008.01.13 Józsué 5:10 - 6:5 Engedelmesség a gyakorlatban Lukács János Lelkipásztor
2008.01.13 2Mózes 20:1-2, 4-6 Ne legyenek bálványaid Lukács János Lelkipásztor
2008.01.20 Józsué 7:1-13 Sokba kerül az engedetlenség Lukács János Lelkipásztor
2008.01.20 2Mózes 20:1-3,7 Isten nevét tartsd tiszteletben Lukács János Lelkipásztor
2008.01.25 1Thes. 5:12-18 Imahét... Lukács János Lelkipásztor
2008.01.26 1Thes. 5:16-18 Imahét... Kulcsár Sándor Diakónus
2008.01.27 Máté 6:24-34 Ne aggódjatok Lukács János Lelkipásztor
2008.02.03 Józsué 13:1-7
1Péter 1:3-5
Isten által adott örökség Szabó István Diakónus
2008.02.10 Lukács 14:25-35 Igazi tanítvány Lukács János Lelkipásztor
2008.02.10 2Mózes 20:13 Ne ölj! Lukács János Lelkipásztor
2008.02.17 Bírák 2:1-5 Intés az Úrtól Lukács János Lelkipásztor
2008.02.17 2Mózes 20:1-3,14 Ne paráználkodj! Lukács János Lelkipásztor
2008.02.24 Bírák 4:1-16, 23, 24
Bírák 5:1-2
Debóra hálaéneke Lukács János Lelkipásztor
2008.02.24 2Mózes 20:1-3, 15 Ne lopj! Lukács János Lelkipásztor
2008.03.02 Bírák 8:1-3 Az érzelmeit legyőző Gedeon Lukács János Lelkipásztor
2008.03.02 2Mózes 20:1-2,16 Mondj igazat! Lukács János Lelkipásztor
2008.03.16 Lukács 19:28-40 Dicsőséges bevonulás Lukács János Lelkipásztor
2008.03.16 Zakariás 9:9-10 Prófécia az érkező királyról Lukács János Lelkipásztor
2008.03.21 Lukács 23:32-49 Kereszthalál Lukács János Lelkipásztor
2008.03.23 Lukács 24:1-12 Az üres sír csodája Lukács János Lelkipásztor
2008.03.23 János 20:11-18 Csodálatos felismerés Lukács János Lelkipásztor
2008.03.24 Lukács 24:13-35 Új felismerés a feltámadott Krisztussal Lukács János Lelkipásztor
2008.03.30 Bírák 16:28 Sámson vaksága Lukács János Lelkipásztor
2008.03.30 Prédikátorok 3:1-14 Az Istentől rendelt idő Lukács János Lelkipásztor
2008.04.06 Márk 1:12-15 Próbatétel a nagy munka megkezdése előtt Lukács János Lelkipásztor
2008.04.06 Prédikátor 4:1-8 Az emberi önzés megnyilvánulásai Lukács János Lelkipásztor
2008.04.13 Máté 12:1-8,
Márk 2:27,28
A szombat teher vagy áldás? Kulcsár Sándor Diakónus
2008.04.13 Prédikátor 5:1-6 Tanácsok az Isten házába járóknak Szabó István Diakónus
2008.04.20 Márk 4:35-41 Gyenge tanítványok Lukács János lelkipásztor
2008.04.20 Prédikátor 8:9-13 Tanulságok egy megromlott világban Lukács János lelkipásztor
2008.04.27 Márk 6:45-52 Viharos tengeren Kulcsár Sándor diakónus
2008.04.27 Prédikátor 11:1-6 Higgy és kezdeményezz Torma János lelkipásztor
2008.05.04 Lukács 7:11-17 Ne sírj! Lukács János lelkipásztor
2008.05.04 Prédikátor 11:9-12:16 A végső tanulság Lukács János lelkipásztor
2008.05.11 ApCsel 2:1-13 A Szentlélek kitöltetése Lukács János lelkipásztor
2008.05.11 2Királyok 22:1-2, 23:25 A hívő édesanya Lukács János lelkipásztor
2008.05.18 Márk 10: 32-34 Álmélkodni, félni de őt követni Lukács János lelkipásztor
2008.05.18 Lukács 3:1-20 Bemerítő János szolgálata Lukács János lelkipásztor
2008.05.25 Galata 1:1-9 Elpártolás az evangéliumtól Ifj. Kulcsár Sándor diakónus
2008.05.25 Lukács 4:14-30 Az Úr Jézus názáreti szolgálata Torma János lelkipásztor
2008.06.01 Galata 4:1-7 A fiúság örökössé is tesz Lukács János lelkipásztor
2008.06.01 Lukács 5:1-11 Péter elhívása Lukács János lelkipásztor
2008.06.08 3Mózes 1:1-17 Égőáldozatok Lukács János lelkipásztor
2008.06.08 Lukács 5:33-39 Az Úr Jézus tanítása a böjtröl Lukács János lelkipásztor
2008.06.15 Jób 1:1-5 Hogyan él egy igazán Istenfélő ember? Ifj. Kulcsár Sándor diakónus
2008.06.15 Lukács 7:1-10
Róma 4:12, 16
Egy pogány százados példája Torma János lelkipásztor
2008.06.22 3Mózes 14:1-9 A megtisztulás megállapítása Lukács János lelkipásztor
2008.06.22 Lukács 10:38-42 Mária és Márta Lukács János lelkipásztor
2008.06.29 3Mózes 19:1-18 A törvény szíve: szeress! Lukács János lelkipásztor
2008.06.29 Lukács 11:37-54 Az elöljárók felelőssége Lukács János lelkipásztor
2008.07.06 3Mózes 24:1-9 A szent kenyerek Lukács János lelkipásztor
2008.07.06 Lukács 12:13-21 A bolond gazdag Lukács János lelkipásztor
2008.07.13 3Mózes 26:3-13 Áldások a hűségeseknek Lukács János lelkipásztor
2008.07.13 Lukács 14:7-14 Vendégek és vendégvlátás Lukács János lelkipásztor
2008.07.27 1Thesszalonika 4:1-8 Az Istennek tetsző életvitel Ifj. Kulcsár Sándor diakónus
2008.07.27 Lukács 15:1-3; 11b-32 Az Atya szeretete Torma János lelkipásztor
2008.08.03 ApCsel. 13:1-3 A misszió az imaéletből sarjad Kiss István diakónus
2008.08.03 Lukács 16:19-31 A gazdag és Lázár Lukács János lelkipásztor
2008.08.10 ApCsel. 14:1-7 Az ikóniumi misszió Lukács János lelkipásztor
2008.08.10 Dániel 1 Az Úr iránti engedelmesség Lukács János lelkipásztor
2008.08.17 ApCsel. 15:6-11 Elég, ha a kegyelemmel egyező az életünk Lukács János lelkipásztor
2008.08.17 Dániel 3:1-5, 8-27 Istent felmagasztaló tűzpróba Lukács János lelkipásztor
2008.08.24 2Krónika 5:12-14   Varga János lelkipásztor
2008.08.24 Dániel 4:1-6, 16-25 Gőg és megalázatás Lukács János lelkipásztor
2008.08.31 ApCsel. 17:1-4 Háromheti bizonyságtevés eredménye Lukács János lelkipásztor
2008.08.31 Dániel 6:2-24 Dániel az oroszlánveremben Lukács János lelkipásztor
2008.09.07 ApCsel. 18:1-4 Pál apostol és a fizikai munka Lukács János lelkipásztor
2008.09.07 Dániel 9:1-23 Dániel könyörgése Lukács János lelkipásztor
2008.09.14 ApCsel. 19:1-7 Krisztust nem ismerő messiásvárók Lukács János lelkipásztor
2008.09.14 Jelenések 5 A Bárány Jézus dicsősége Lukács János lelkipásztor
2008.09.21 ApCsel. 20:17-37 Mérlegre állás és feladatátadás Lukács János lelkipásztor
2008.09.21 Ézsaiás 40:27-31 Várakozás az Úrra Dobos Kálmán
2008.09.28 ApCsel. 20:17-37 Mérlegre állás és feladatátadás Lukács János lelkipásztor
2008.09.28 Jelenések 7:1-4, 9-17 A megváltottak serege Lukács János lelkipásztor
2008.10.12 ApCsel. 26:19-29 Igehírdetés Agrippa királynak Lukács János lelkipásztor
2008.10.12 Jelenések 13:1-10 A tengerből feljövő vadállat Lukács János lelkipásztor
2008.10.19 Jónás 1 Menekülés Isten elöl Lukács János lelkipásztor
2008.10.26 1Sámuel 3:1-21 Sámuel elhívása Meláth Attila lelkipásztor
2008.10.26 Márk 3:7-12 Jézus csodái Meláth Attila lelkipásztor
2008.11.02 Jeremiás 30:10-24 Isten szándékai Lukács János lelkipásztor
2008.11.09 Jeremiás 33:1-14 A sorsfordító hozzákiáltás Lukács János lelkipásztor
2008.11.09 Jelenések 20:11-15 Az utolsó ítélet Lukács János lelkipásztor
2008.11.16 Jeremiás 36:20-32 Az igével szembenállás szelleme Lukács János lelkipásztor
2008.11.16 Jelenések 21:1-27 A mennyei Jeruzsálem Lukács János lelkipásztor
2008.11.23 Jeremiás 40:1-6 Sorsközösség vállalása Lukács János lelkipásztor
2008.11.23 Zsoltár 100 A hálaadó zsoltár Lukács János lelkipásztor
2008.11.30 Zsoltár 2 Isten Fiának hatalomba állítása Lukács János lelkipásztor
2008.11.30 Lukács 12:35-48 Legyetek készen Lukács János lelkipásztor
2008.12.07 Zsoltár 10 Sóvárgás az örök király után Lukács János lelkipásztor
2008.12.07 Lukács 13:22-30 Elsők és utolsók Lukács János lelkipásztor
2008.12.14 Zsoltár 33:12-22 Lelkünk az Urat várja Lukács János lelkipásztor
2008.12.14 Lukács 17:20-37 Az Emberfiának eljövetele Lukács János lelkipásztor
2008.12.21 Zsoltárok 40:1-11 Íme, írva van rólam Lukács János lelkipásztor
2008.12.21 Máté 1:18-25 Karácsony négy feltétele Lukács János lelkipásztor
2008.12.25 Lukács 2:1-14 A békesség hirdetése angyalok által Lukács János lelkipásztor
2008.12.25 Ézs.9:2-7; Ef.2:13-17 A békesség hirdetése Krisztus által Lukács János lelkipásztor
2008.12.28 4Mózes 24:15-19 Csillag és királyi pálca Lukács János lelkipásztor
2008.12.28 5Mózes 18:15-19 A legnagyobb próféta Lukács János lelkipásztor
2008.12.31 Dániel 5:1-7, 17-31 Isten mérlegén Lukács János lelkipásztor

 

Vissza a prédikációk oldalra

 

[ Honlap ]