Régebbi Prédikációk

 

2009

 

A prédikációk letöltéséhez az egér jobb gombjával kattintson az alábbi linkekre és a "Save target As" (3. menu bekezdés, a célpont elmentése) -re kattintson.

 

2009.01.01. 1János 3:1-3 Megtisztító reménység Lukács János lelkipásztor
2009.01.04. Ruth 1:1-18 Két féle életút Lukács János lelkipásztor
2009.01.04. Márk 1:1-8 Az Isten Fia evangéliumának kezdete Lukács János lelkipásztor
2009.01.11. 1Péter 2:18-25 Az igazságtalan szenvedés eltűrése Lukács János lelkipásztor
2009.01.11. Márk 2:1-12 A gutaütött meggyógyítása Lukács János lelkipásztor
2009.01.18. 1Péter 5:1-5 Példaképnek lenni Lukács János lelkipásztor
2009.01.18. Márk 2:23 - 3:6 Jézus és a nyugalomnap Lukács János lelkipásztor
2009.01.25. 1Péter 5:1-5 Példaképnek lenni Lukács János lelkipásztor
2009.02.01. 4Mózes 4:1-20 A léviták kötelességei Torma János nyugalmazott lelkipásztor
2009.02.08. 4Mózes 6:22-27 Az ároni áldás Lukács János lelkipásztor
2009.02.08. Márk 7:1-23 Belső tisztaság Lukács János lelkipásztor
2009.02.15. 4Mózes 11:16-35 Az Úr teljesíti a nép vágyát Lukács János lelkipásztor
2009.02.15. Márk 8:1-21 A Megváltó asztalánál Lukács János lelkipásztor
2009.02.22. 4Mózes 15:22-36 Az élet és a halál mezsgyéjén Lukács János lelkipásztor
2009.02.22. Márk 8:22-30 Megnyílt szemek Lukács János lelkipásztor
2009.03.01. 4Mózes 17:16-28 A zúgolódást lecsendesítő Úr Lukács János lelkipásztor
2009.03.01. Márk 8:31-38 A krisztuskovetés alapkövetelménye Lukács János lelkipásztor
2009.03.08. 4Mózes 21:1-9 Életet jelentő látvány Lukács János lelkipásztor
2009.03.15. 4Mózes 13:17 - 14:10 A kémek küldetése Lukács János lelkipásztor
2009.03.15. Márk 9:14-29 A makacs bűn ellenszerei Lukács János lelkipásztor
2009.03.22. 4Mózes 35:9-34 Menedékvárosok Ifj. Kulcsár Sándor diakónus
2009.03.22. Márk 10:1-12 Házasság és elvállás Torma János nyugalmazott lelkipásztor
2009.03.29. JerSir. 3:21-33 Jó az Úrban reménykedni Lukács János lelkipásztor
2009.03.29. Márk 10:32-45 A szolgálat útja Lukács János lelkipásztor
2009.04.05. Zsoltár 24 A dicsőséges király méltó fogadása Lukács János lelkipásztor
2009.04.05. Márk 11:12-26 A gyümölcstelen fügefa üzenete Lukács János lelkipásztor
2009.04.10. Lukács 23:32-49 Miért szenvedett Jézus? Lukács János lelkipásztor
2009.04.12. Márk 16:1-13 A feltámadott Krisztus hírnökei Lukács János lelkipásztor
2009.04.12. János 20:19-21 Jézus a középen Lukács János lelkipásztor
2009.04.13. 1Korinthus 15:1-11 Feltámadás evangéliuma Lukács János lelkipásztor
2009.04.19. Róma 8:28-29 Isten célja az emberrel Lukács János lelkipásztor
2009.04.19. 2Thessz. 1:1-12 Megjelenik hatalmának angyalaival Lukács János lelkipásztor
2009.04.26. Ésaiás 2:1-5 Békesség az Úr hegyén Lukács János lelkipásztor
2009.04.26. 2Thessz. 2: 1-14 Az Úr eljövetelének előzményei Lukács János lelkipásztor
2009.05.03. Ézsaiás 5:1-7 Az Úr szőlője Lukács János lelkipásztor
2009.05.03. 2Thessz. 3:1-5 Az Úr igéjének terjedése Lukács János lelkipásztor
2009.05.10. 1 Korintus 15:58 A nem hiábavaló fáradozás Lukács János lelkipásztor
2009.05.10. Márk 10:13-16 Jézus és a gyermekek Lukács János lelkipásztor
2009.05.17. Ézsaiás 16 Jövevény voltam és befogadtatok Lukács János lelkipásztor
2009.05.17. 2Thess. 3:6-18 Az engedetlenek fenyítése Lukács János lelkipásztor
2009.05.31. ApCsel. 2:22-24; 36-41 Tudja meg Izrael egész háza Lukács János lelkipásztor
2009.05.31. Efézus 4:1-10 A Lélek egysége Lukács János lelkipásztor
2009.06.07. Jeremiás 27:1-11 Isten üzenete minden népnek Lukács János lelkipásztor
2009.06.07. 2Krónika 13:23 - 14:14 Ászá uralkodása Lukács János lelkipásztor
2009.06.14. 2Krónika 26:3-21 Uzzijjá uralkodása Lukács János lelkipásztor
2009.06.21. Máté 23:8-12 Az igazi Atya Torma János nyugalmazott lelkipásztor
2009.06.21. 1Mózes 22 (angolul) Ábrahám engedelmessége (angolul) Kulcsár Dániel teológus
2009.06.28. Jeremiás 34:8-22 Emberiességünk az Isten mérlegén Lukács János lelkipásztor
2009.07.05. 1Timóteus 1:11 Az evangélium vezet Isten boldogságába Ifj. Kulcsár Sándor diakónus
2009.07.12 1Timóteus 3:1-7 Példás életü vezetők Lukács János lelkipásztor
2009.07.12 2Krónika 36:11-21 A megtérés elutasítása: halál Lukács János lelkipásztor
2009.07.19 1Timóteus 5:1-2 Intés családias szellemben Lukács János lelkipásztor
2009.07.19 Efézus 1:1-14 Elhatározta, hogy fiaivá fogad Lukács János lelkipásztor
2009.07.26. Ezékiel 2 Ezékiel küldetést kap Lukács János lelkipásztor
2009.07.26. Efézus 1:15-23 Jézus Krisztus hatalma övéiben Lukács János lelkipásztor
2009.08.02. Ezékiel 7:10-27 Fehér ruha helyett zsákruha Lukács János lelkipásztor
2009.08.02. Efézus 2:11-22 Lebontott elválasztó fal Lukács János lelkipásztor
2009.08.09. Ezékiel 11:17-25 Az új szív ígérete Lukács János lelkipásztor
2009.08.09. Efézus 3:1-12 Az evangélium mindenkié Lukács János lelkipásztor
2009.08.16. Ezékiel 16:59-63 A kegyelem az új élet lehetőségét hozza Lukács János lelkipásztor
2009.08.16. Efézus 4:25-32 Hívő élet a gyakorlatban Lukács János lelkipásztor
2009.08.23. Ezékiel 22:23-31 Építő vezető hiánya Lukács János lelkipásztor
2009.08.23. Efézus 5:1-14 Szentek legyetek Lukács János lelkipásztor
2009.08.30. Ezékiel 28:1-19 Az önistenítők ítélete Lukács János lelkipásztor
2009.08.30. Efézus 6:1-4 A hívő család Lukács János lelkipásztor
2009.09.06. Ezékiel 37:1-14 Megelevenít és egyesít Lukács János lelkipásztor
2009.09.06. Efézus 6:10-20 Felhívás megerősödésre Lukács János lelkipásztor
2009.09.13. Ezékiel 47:1-12 Az élet folyója Ifj. Kulcsár Sándor diakónus
2009.09.20. 1Mózes 45:1-11 Az ismeretlen szabadító Bálint Pál lelkipásztor
2009.09.20. 1Péter 3:8-16 Isten szerinti bölcs életvitel Bálint Pál lelkipásztor
2009.09.27. Bírák 6:1, 7-12   Németi László lelkész
2009.09.27. János 1:19-24   Németi László lelkész
2009.10.04. 1Krónika 21:7-30 Elfordulás az emberi erőtől Lukács János lelkipásztor
2009.10.04. Jelenések 19:1-16 A Bárány menyegzője Lukács János lelkipásztor
2009.10.11. 1Krónika 28:2, 9-12, 19-21 Az Írás oktatott engem Ifj. Kulcsár Sándor diakónus
2009.10.18. 2Korinthus 1:1-7 Van igazi vígasztalónk Torma János nyugalmazott lelkipásztor
2009.10.18. 2Timóteus 4:1-5 Az evangéliumhírdetés készségének saruja Ifj. Kulcsár Sándor diakónus
2009.10.25. 2Korinthus 2:12-17 Krisztus jó illata Lukács János lelkipásztor
2009.10.25. Jelenések 19:11-21 Krisztus, a mennyei vőlegény Lukács János lelkipásztor
2009.11.01. 2Korinthus 5:1-10 Múlandó sátorban Lukács János lelkipásztor
2009.11.01. 2Korinthus 10:3-7 Okoskodások és magaslatok Lukács János lelkipásztor
2009.11.08. Efézus 6:17b; Jelenések 2:16 A Lélek kardja Lukács János lelkipásztor
2009.11.15. 2Korinthus 10:10-18 Munkaterületünk jellemez Lukács János lelkipásztor
2009.11.15. Efézus 6:18-20 Az imádság fegyvere Lukács János lelkipásztor
2009.11.22. Filippi 1:3-11 Hálaadás a gyülekezetért Lukács János lelkipásztor
2009.11.22. Zsoltár 30 Hálaadásunk hőfoka Lukács János lelkipásztor
2009.11.29. Ézsaiás 40:1-8 Készíts utat Istennek Lukács János lelkipásztor
2009.11.29. Mikeás 4:1-8 Az örök béke uralma Lukács János lelkipásztor
2009.12.06. Lukács 17:20-30 Az ember Fiának napjai Lukács János lelkipásztor
2009.12.06. Titusz 2:11-15 Mire tanít a kegyelem? Lukács János lelkipásztor
2009.12.13. Máté 25:1-13 A tíz szűz példázata Lukács János lelkipásztor
2009.12.13. Lukács 2:10-11
Zsoltár 32:1-2
  Lukács János lelkipásztor
2009.12.20. Lukács 1:26-38 Krisztus születésének ígérete Lukács János lelkipásztor
2009.12.20. 2Sámuel 7:1-17 Ígéret az örökkévaló királyról Lukács János lelkipásztor
2009.12.25. Lukács 2:1-20 Jézus születése Lukács János lelkipásztor
2009.12.25. Máté 21:33-46 A Fiú megbecsülése Lukács János lelkipásztor
2009.12.27. Filippi 2:5-11 Krisztus természete bennünk Lukács János lelkipásztor
2009.12.27. 1János 3:1-3 A Krisztusban hívők reménysége Lukács János lelkipásztor
2009.12.31. Márk 4:35-41 "Menjünk át a túlsó partra!" Lukács János lelkipásztor

 

Vissza a prédikációk oldalra

 

[ Honlap ]