Régebbi Prédikációk

 

2010

 

A prédikációk letöltéséhez az egér jobb gombjával kattintson az alábbi linkekre és a "Save target As" (3. menu bekezdés, a célpont elmentése) -re kattintson.

 

2010.01.01. Habakuk 2:1-4; 3:17-19 Az igaz ember hite által él Lukács János lelkipásztor
2010.01.03. Zsoltár 1 A boldog ember Lukács János lelkipásztor
2010.01.03. Máté 5:1-12 Az igazi boldogság dícsérete Lukács János lelkipásztor
2010.01.10. Máté 8:1-4 Jézus akarata Lukács János lelkipásztor
2010.01.10. Máté 5:1-3 A lelki szegények Lukács János lelkipásztor
2010.01.17. Máté 9:9-13 Vámszedőből Jézus tanítványa Lukács János lelkipásztor
2010.01.17. Máté 5:4 Megvígasztalt sírók Lukács János lelkipásztor
2010.01.24. Máté 10:16-29 Jézus bátorít Lukács János lelkipásztor
2010.01.31. Máté 12:22-37 Rossz hír költése Lukács János lelkipásztor
2010.01.31. Máté 5:1-6;
Róma 3:10-2
6
Megelégített éhezők és szomjazók Lukács János lelkipásztor
2010.02.07. Máté 13:44-52 A menyország törvényszerűségei Lukács János lelkipásztor
2010.02.07. Máté 5:1-7;
Lukács 10:25-37
Boldog irgalmasok Lukács János lelkipásztor
2010.02.14. Róma 8:28-30 A házasság alapja I Lukács János lelkipásztor
2010.02.14. Efézus 5:22-26 A házasság alapja II Lukács János lelkipásztor
2010.02.21. Máté 17:24-27;
2Mózes 30:11-16;
Ezsdrás 4:13
Önkorlátozó szabadság Szabó István diakónus
2010.02.21. Máté 5:1-9 Akik békét teremtenek Lukács János lelkipásztor
2010.02.28. Márk 10:17-31 Krisztus követésének akadályai Lukács János lelkipásztor
2010.02.28. Máté 5:1-12 Akiket Jézusért üldöznek Lukács János lelkipásztor
2010.03.07. Máté 21:18-22 A gyümölcstelenség következménye Lukács János lelkipásztor
2010.03.07. János 1:35-51 Az Úr Jézus első követői Lukács János lelkipásztor
2010.03.14. Márk 12:28-34   Lukács János lelkipásztor
2010.03.21. Máté 24:45-57 A hű szolgát kereső Úr Ifj. Kulcsár Sándor diakónus
2010.03.28. Máté 21:1-11 Íme, királyod jön hozzád! Lukács János lelkipásztor
2010.04.02. Máté 27:15-26   Lukács János lelkipásztor
2010.04.04. Máté 28:1-10 Félelem és nagy öröm a feltámadás reggelén Lukács János lelkipásztor
2010.04.04. Lukács 24:13-35 A nép hitetlensége Lukács János lelkipásztor
2010.04.11. Zakariás 3:1-10 Nehéz de ígéretes út Lukács János lelkipásztor
2010.04.18. Zakariás 9:9-17 Alázatos király Lukács János lelkipásztor
2010.04.18. János 4:43-54 A királyi ember fiának meggyógyítása Lukács János lelkipásztor
2010.04.25. Malakiás 1 Az Urat megcsúfoló áldozati állat Lukács János lelkipásztor
2010.04.25. János 5:30-47 A Jézusról szóló bizonyságtétel Lukács János lelkipásztor
2010.05.02. Nehémiás 4:1-17 Imádkoztunk és őrséget állítottunk Lukács János lelkipásztor
2010.05.02. János 6:22-35, 52-59 Jézus Krisztus az élet kenyere Lukács János lelkipásztor
2010.05.09. 1János 4:16 Anyák és gyermekeik Isten szeretetében Lukács János lelkipásztor
2010.05.09. János 8:1-12 A házasságtörő nő Lukács János lelkipásztor
2010.05.16. Nehémiás 8, 9, 10 Vallást tettek vétkeikről Lukács János lelkipásztor
2010.05.16. János 8:28-47 Szabadság és igazság Lukács János lelkipásztor
2010.05.23. ApCsel 2:1-13 A Szentlélek eggyé teremtő munkája Lukács János lelkipásztor
2010.05.23. 1Korinthus 12:12-27 Egy Lélek által egy test Lukács János lelkipásztor
2010.06.06. Titusz 2:11-15 A tanító kegyelem Lukács János lelkipásztor
2010.06.06. János 10:1-21 Az Úr Jézus a jó pásztor Lukács János lelkipásztor
2010.06.13. Filemon 1-18 Filemon lelkiságe Budai Lajos lelkipásztor
2010.06.13. János 11:1-15 Lázár feltámasztása Budai Lajos lelkipásztor
2010.06.20. 2Timóteus 1:1-7 A testvér helyzete a szívünkben Lukács János lelkipásztor
2010.06.20. Ézsaiás 40:25-31 Kitartás és hűség Mark Patton misszionárius
2010.06.27. 2Timóteus 2:22-26 Érett tanítók szükségesek a gyülekezetben Lukács János lelkipásztor
2010.07.04. 2Timóteus 4:6-8 Készülődés az örök otthonba Ifj. Kulcsár Sándor diakónus
2010.07.18. 2Mózes 33:12-17 Orcám menjen veletek? Lukács János lelkipásztor
2010.07.18. 1Korinthus 8 Szabadságunk határai Lukács János lelkipásztor
2010.08.01. 1Királyok 8:1-10 A szövetség ládájának jelentősége Ifj. Kulcsár Sándor diakónus
2010.08.08. 1Királyok 9:1-9 Az áldások feltételei az embernél Lukács János lelkipásztor
2010.08.08. 1Korinthus 12:31-13:13 A szeretet himnusza Lukács János lelkipásztor
2010.08.15. 1Királyok 12:1-19 Az ország kettészakadása Lukács János lelkipásztor
2010.08.15. 1Korinthus 16:1-4 Az adakozás rendje Lukács János lelkipásztor
2010.08.22. 1Királyok 14:1-20 Az Istentől elfordulás családi következményei Lukács János lelkipásztor
2010.08.22. Zsidók 2:1-4 El ne sodródjunk Lukács János lelkipásztor
2010.08.29. 1Királyok 16:15-28 Omri tábornok pályafutása Balla Frigyes
2010.08.29. Zsidók 3:1-6 Krisztus feljebbvaló Mózesnél Balla Frigyes
2010.09.05. 1Királyok 18:20-40 Megszégyenülés és igazolódás a Kármel hegyén Lukács János lelkipásztor
2010.09.12. 1Királyok 20:23-34 Téves képzetek Istenről Ifj. Kulcsár Sándor diakónus
2010.09.12. Zsidók 5:11-6:3 Lelki nagykorúság Szabó István diakónus
2010.09.19. 1Királyok 22:1-28 Ki az Úr szolgája? Lukács János lelkipásztor
2010.09.19. Zsidók 6:4-12 Állhatatosság mindvégig Lukács János lelkipásztor
2010.09.26. 1Korinthus 13   Zalán Dániel
2010.09.26. ApCsel 13:15-24 Találtam szívem szerint való férfiút Zalán Dániel
2010.10.03. Példabeszédek 4:20-27 Szívünk őrzésének feladata Lukács János lelkipásztor
2010.10.03. Hóseás 6:1-6 Szeretetet kívánok, nem áldozatot Lukács János lelkipásztor
2010.10.10. Péld. 8:1-2,12,35 A Bölcsesség személye és javai Ifj. Kulcsár Sándor diakónus
2010.10.17. Zsoltár 1 A boldog ember útja Lukács János lelkipásztor
2010.10.17. Hóseás 14:2-20 Kigyógyítom őket hűtlenségükből Lukács János lelkipásztor
2010.10.24. Zsoltár 2:1-6,10-12;
Zsoltár 9:2-12
Isten az igazság őre Lukács János lelkipásztor
2010.10.24. Jóel 1:5-16 Bűnbánatra késztető ítéletek Lukács János lelkipásztor
2010.10.31. Zsoltár 16 Isten fiainak öröksége Lukács János lelkipásztor
2010.11.07. 1Thessz. 1:1-4 A gazdag lelki élet tényei Lukács János lelkipásztor
2010.11.07. Jóel 2:18-27 Isten kegyelmi ígérete Lukács János lelkipásztor
2010.11.14. 1Thessz. 2:8-13 Az Ige és lelkünk adása a szolgálatban Lukács János lelkipásztor
2010.11.21. Nehémiás 12 Örvendezés hálaadással Ifj. Kulcsár Sándor diakónus
2010.11.21. Zsoltár 100 Hálaadó zsoltár Szabó István diakónus
2010.11.28. 1Thessz.5:1-3 Hirtelen jön el az Úr napja Bogdán Zoltán
2010.11.28. Ámós 5:4-9, 14-15 A megmenekülés útja Lukács János lelkipásztor
2010.12.05. Galata 1:1-5 A szabadító kegyelem idejében Lukács János lelkipásztor
2010.12.05. 2Korinthus 9:15 A legnagyobb ajándék Dr. Gergely István lelkipásztor
2010.12.12. Galata 2:15-21 Az advent a Krisztusban való hit ideje Lukács János lelkipásztor
2010.12.12. Lukács 1:8-17, 76-79 Mi a család adventje? Ifj. Kulcsár Sándor diakónus
2010.12.19. Galata 4:12-20 A boldog adventi élet titka Lukács János lelkipásztor
2010.12.25. Máté 2:1-12   Lukács János lelkipásztor
2010.12.26. Ésaiás 8:19-9:6   Lukács János lelkipásztor
2010.12.26. Máté 10:34-39 Az Istennel való kibékülés következményei Lukács János lelkipásztor

 

Vissza a prédikációk oldalra

 

[ Honlap ]