Régebbi Prédikációk

 

2011

 

A prédikációk letöltéséhez az egér jobb gombjával kattintson az alábbi linkekre és a "Save target As" (3. menu bekezdés, a célpont elmentése) -re kattintson.

 

2011.1.2. Kolossé 1:1-8 Hálaadás a testvérekért Lukács János lelkipásztor
2011.1.2. Filippi 3:17-4:1 A mennyei polgárok élete Lukács János lelkipásztor
2011.1.9. Kolossé 1:9-12 Könyörgés a gyülekezet növekedéséért Lukács János lelkipásztor
2011.1.9. Zsidók 11:4;
1Mózes 4:1-10
A hittel áldozó Ábel Lukács János lelkipásztor
2011.1.16. Kolossé 1:24-2:3 Pál szolgálata és szenvedése Krisztusért Lukács János lelkipásztor
2011.1.16. Zsidók 11:5-6;
1Mózes 5:21-24
Az Isten közelében élő Énók Lukács János lelkipásztor
2011.1.23. Kolossé 2:4-15 A Krisztusba vetett hit szilárdsága Lukács János lelkipásztor
2011.1.23. Egyetemes Imahét záró alkalma Isten a békéltetés szolgálatára hívott el Lukács János lelkipásztor
2011.1.30. Kolossé 3:1-4 A Krisztusban elrejtett élet Lukács János lelkipásztor
2011.1.30. Zsid.11:8-16;1Moz.12:1-4 Ábrahám elhivása Lukács János lelkipásztor
2011.2.13. Kolossé 3:18-21 Keresztyén házirend Lukács János lelkipásztor
2011.2.13. Zsid.11:17-19;1Moz.22:1-19 Az engedelmes Ábrahám Lukács János lelkipásztor
2011.2.20. Kolossé 3:22 - 4:1 Alárendeltek és följebbvalók Ifj.Kulcsár Sándor diakónus
2011.2.27. Kolossé 4;2-6. Kitartó imádság és bőlcs viselkedés Lukács János lelkipásztor
2011.2.27. Zsidók 11;32-40 Akikre nem volt méltó a világ Lukács János lelkipásztor
2011.3.6. Kolossé 4:7-18. Testverek és szolgatársak Lukács János lelkipásztor
2011.3.6. Máté 5:13-16 Só és világosság Lukács János lelkipásztor
2011.3.13. 1Kir.22;52-2Kir.1:8. Bálványozás miatti itélet Lukács János lelkipásztor
2011.3.13. Máté 5;17-20 Jézus a törvény betöltője Lukács János lelkipásztor
2011.3.20. 2Kir.2:1-15. Elizeus elhivása a profétai szolgalatra Ifj.Kulcsár Sándor diakónus
2011.3.27. 2Kir.3;4-27. Elizeus és a három kiraly győzelme Lukács János lelkipásztor
2011.3.27. Máté 5;27-32. A"Ne paraznalkodj" parancsolat Lukács János lelkipásztor
2011.4.03. 1Kor.11;23-32 Csak egy korsó olaj Lukács János lelkipásztor
2011.4.03. Máté 5;33-37 A "Ne esküdj hamisan" parancsa Lukács János lelkipásztor
2011.4.10. 2Kir.5;1-4.Luk.4;27 Naamán gyógyúlása Ifj.Kulcsár Sándor diakónus
2011.4.17. Márk 11:1-14 Jézus bevonulása Jeruzsálembe Lukács János lelkipásztor
2011.4.22. Ján.19;31-37 Nagypentek Lukács János lelkipásztor
2011.4.24. János 20;1-18 [ENG]

                    [Ro]

Husvét- God Unexpected Surprises-Isten váratlan meglepetései Kelsey Rice Bogdan [ENG]

Peter Lorincz  [RO]

2011.4.24. Lukács 24;1-12. Az Emberfiának győzelme Lukács János lelkipásztor
2011.4.25. János 20;19-31 Husvét hétfo Lukács János lelkipásztor
2011.5.01. 2Kir.11;23-32. A kapzsiság háloja Lukács János lelkipásztor
2011.5.01. Róma 1;1-15 Vágyakozás a gyülekezet iránt Lukács János lelkipásztor
2011.5.08. 2Kir.4;8-22;27-37. A sunémi édesanya Lukács János lelkipásztor
2011.5.08. 1Kir.19;19-21. Hadd csókoljam meg apámat és anyámat Lukács János lelkipásztor
2011.5.15. 2Kir.6;1-7 Az úszó fejsze csodája Lukács János lelkipásztor
2011.5.15. Róma 1;8-17 Az evangélium Isten ereje Lukács János lelkipásztor
2011.5.22. 2Kir.6;8-23 A mennyei sereg oltalmában Lukács János lelkipásztor
2011.5.22. Róma 1;18-32 Isten büngyülölete Lukács János lelkipásztor
2011.5.29. 2Kir.7:1-17 Menjünk és mondjuk el Lukács János lelkipásztor
2011.6.05 2Kir.11:1-4;12-18 Joás a király Lukács János lelkipásztor
2011.6.05 Roma 2:17-29 A körülmetélés elleneret örvényszegö Lukács János lelkipásztor
2011.6.12 ApCsel.2:36-47 Miben állt a Szentlélek munkája Pünkösdkor? Lukács János lelkipásztor
2011.6.12 ApCsel.1:4-8 Tanúsagra képesitő Lélek Lukács János lelkipásztor
2011.6.19. Eszter 2: 5-11,17-23 Apai sziv Lukács János lelkipásztor
2011.6.19. ApCsel.3:1-10 Férfiak a Lélek erejében Lukács János lelkipásztor
2011.6.26. Eszter 3:1-15 Hámán gyilkos terve Lukács János lelkipásztor
2011.6.26. ApCsel.5:1-11 Hammisság az Isten és népe ellőtt Lukács János lelkipásztor
2011.7.10. Eszter 5:1-14. Mi a te kivánsagod? Lukács János lelkipásztor
2011.7.10. 2Sám.2:1-7 Méltoság és szolgalat az Urtól Lukács János lelkipásztor
2017.7.17   Márdokeus felmagasztalasa Lukács János lelkipásztor
2011.7.17. 2Sám.2;26-3;1 Testvérharc vagy testvéri összefogás Lukács János lelkipásztor
2011.7.24. Eszter 7;1-10. Hámán tragediája Lukács János lelkipásztor
2011.7.24. 2Sám.5;6-25. Jeruzsálem belép az üdvtörténelembe Lukács János lelkipásztor
2011.7.31. 2Kir.5;1-19 Noáman megtérése Dr Pinter Zoltán lelkipásztor
2011.7.31. 2Sám.7;1-17. Isten azonosulása népével Lukács János lelkipásztor
2011.8.7. Fil.1;19-26. A hivő ember élete és halála Lukács János lelkipásztor
2011.8.21. 2Sám 12,1-23. A kegyelem és a bün következményei Ifj.Kulcsár Sándor diakónus
2011.8.28. Fil.2;12-16. Az üdvöség véghezvitele Lukács János lelkipásztor
2011.9.04. Fil.2;19-30 Kiprobált munkatársak Lukács János lelkipásztor
2011.9.04. 2Sám.21;1-14 Régi bűnök hatástalanitása Lukács János lelkipásztor
2011.9.11. Fil.3;1-9. Amit érdemes vállalni Krisztusért Lukács János lelkipásztor
2011.9.11. 2Péter 1;3-11. Jó gyümölcsök Krisztus által Lukács János lelkipásztor
2011.9.18. Fil.3;12-16 Egyet teszek Lukács János lelkipásztor
2011.9.18. Márk 11;12-14;20-26 Higgyetek Istenben Lukács János lelkipásztor
2011.10.2. 1Móz.1;26-31:2;18-24 Az Isten képmása Lukács János lelkipásztor
2011.10.2. Márk12;13-17. Isten tanitása a társadalom összetarto ereje Lukács János lelkipásztor
2011.10.16. 1Móz.3;8-19 Bűn es bűnhődés Lukács János lelkipásztor
2011.10.16. Márk 12;41-44. A hit győzelme az anyagiak fölött Lukács János lelkipásztor
2011.10.23. 1Mózes 4;8-18. A gyilkos testvér Lukács János lelkipásztor
2011.10.23. Márk 13;3-20 Szellemi erök a végsö idökben Lukács János lelkipásztor
2011.10.30. 1Móz.4;16-24 Reformációra váró világ Lukács János lelkipásztor
2011.11.06. 1Móz.8;1-14 Az özönviz vége Lukács János lelkipásztor
2011.11.06. Zsoltár 25;1-14 Az élet Utja Lukács János lelkipásztor
2011.11.13. 1Móz.8:1-7. Nóé hálaáldozata Lukács János lelkipásztor
2011.11.13. Jeremias 2:14-19. A hűtlenség ára Lukács János lelkipásztor
2011.11.20. Filippi 4;19. A szükségeket betöltő Isten Lukács János lelkipásztor
2011.11.20. Zsoltar 50;8-15,23 Az igazi hálaáldozat Lukács János lelkipásztor
2011.11.27. Zsoltár 50:1-23 Hálaadás áldozata Zeffer Béla
2011.11.27. Malakiás 1:6-14 Tisztátlan vagy tiszta áldozat Lukács János lelkipásztor
2011.12.4. Malakiás 2;17-3;5 Az Úr érkezése Lukács János lelkipásztor
2011.12.4. Jeremiás 6;14-19,27. Tisztátalan vagy tiszta áldozat Lukács János lelkipásztor
2011.12.11. Jelenések 1;7-20 Eljön a felhökön Lukács János lelkipásztor
2011.12.18. Lukács 17;20-30 Noé napjai,Lót napjai Lukács János lelkipásztor
2011.12.18. Jeremiás8;18-23:9;9-15 A tisztánlátás ideje Lukács János lelkipásztor
2011.12.25. Ján.1;14-18. A megjelent kegyelem és igazság Lukács János lelkipásztor
2011.12.25. Ézs.11;1-10. Az Isai család dicső sarja Lukács János lelkipásztor
2011.12.26. 2Kor.8;9 Gazdag levén szegénnyé lett Lukács János lelkipásztor
2011.12.31 Fili.1;12-24. Szilveszter Lukács János lelkipásztor

 

Vissza a prédikációk oldalra

 

[ Honlap ]